Bramborování v Novohradské kovárně

bramborovani

se konalo v sobotu 29. října 2019

od 13.00 do 17.00 hod.

 

18. ročník Bramborování setkání

v historické kovárně v Nových Hradech.

food   

Pro návštěvníky bude připravena ukázka kování,

ochutnávka tradičních jídel a tvůrčí dílny pro děti.

   

 

Vítejte v Novohradské kovárně

kovarna   tv-prima

Uprostřed Nových Hradů, na trase z náměstí na hrad, se krčí kulturní památka - Novohradská kovárna. Jedná se o historickou kovárnu s možností sledovat řemeslníka při práci.

Komentovaná prohlídka kovárny i dobových interiérů. Ukázky rozmanitých kovářských výrobků a prodej suvenýrů.

 

© The Bear (2022)